Thông tin chi tiết

-Chất liệu tranh giấy viết chữ thư pháp ,khung màu gỗ comboxit ,kính trắng Nhật Bản