Thông tin chi tiết

-Chất liệu tranh giấy viết chữ thư pháp ,khung màu gỗ comboxit ,kính trắng Nhật Bản

-Tranh tặng thây cô giáo.

Tìm sản phẩm này trên Google:

  • ân sư