Thông tin chi tiết

  • Tranh thư pháp
  • Viết tay bằng mực tàu trên giấy sần ,tranh đã lồng khung kính.