Thông tin chi tiết

Tranh thủy mặc- Tùng nghênh khách-TM01

CHẤT LIỆU TRANH VẼ MỰC NƯỚC TRÊN GIẤY XUYẾN, BỒI VIỀN TRANH BẰNG VẢI GẤM,CHẤT LIỆU KHUNG TRANH MÀU VÂN GỖ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG KHÔNG CONG VÊNH MỐI MỌT BỀN ĐẸP VỚI THỜI GIAN.
DÒNG TRANH TAO NHÃ VÀ THANH TỊNH SANG TRỌNG CHO KHÔNG GIAN NGÔI NHÀ BẠN.
TRANH ĐÃ ĐƯỢC LỒNG KHUNG,KÍNH TRẮNG NHƯ HÌNH ẢNH MẪU.
Tranh treo phong thủy phù hợp cho mệnh Hỏa các mệnh Thủy, mệnh kim, mệnh Thổ và mệnh Mộc treo không phạm.
-TRANH THỦY MẶC ;TÙNG NGHÊNH KHÁCH
-TRANH THỦY MẶC TÙNG ĐÓN KHÁCH
-TRANH GIẤY VẼ MỰC NƯỚC