Thông tin chi tiết

Tranh vẽ sơn dầu – Tùng nghênh khách -S154
Chất liệu sơn dầu vẽ trên vải toan
Khung tranh composite vân gỗ bền đẹp