Thông tin chi tiết

-Chất liệu tranh giấy viết chữ thư pháp ,khung màu gỗ comboxit ,kính trắng Nhật Bản

-Tranh làm quà tặng cô giáo

-Quà tặng 20 tháng 11