Thông tin chi tiết

Uyên ương mãn đường -tranh thêu thành phẩm-CT38
SẢN PHẨM TRANH THÊU CHỮ THẬP ĐÃ THÀNH PHẨM NHƯ HÌNH ẢNH TRÊN.