Ảnh gốc đen trắng in dầu – Bác Hồ & Đại tướng Võ Nguyên Giáp -ID28t

890.000

Tên sản phẩm: Ảnh gốc đen trắng in dầu – Bác Hồ & Đại tướng Võ Nguyên Giáp -ID28t
Danh mục: Tranh ảnh Bác Hồ, Tranh in dầu ép foamex
Giá:

890,000 đ

Mã sản phẩm: ID28T
Kích thước: 70*90 cm
Trạng thái: Còn hàng