Ảnh gốc xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lập giải phóng Sài Gòn 30/04/1975 -ID201

900.000

Tên sản phẩm: Ảnh gốc quân giải phóng dùng xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lập 30/04/1975 -ID 201
Danh mục: Qùa tặng lưu niệmTranh in dầu nghệ thuật
Mã sản phẩm: ID201
Kích thước: 70*100 cm
Trạng thái: Còn hàng