Tranh thêu tay-Tùng hạc diên niên- Tùng hạc trường tồn-T081

9.000.000

Tên sản phẩm: Tranh thêu tay-Tùng hạc diên niên- Tùng hạc trường tồn-T081
Danh mục: Tranh thêu tay
Mã sản phẩm: T081
Kích thước: 102*142 cm
Trạng thái: Còn hàng