Ảnh gốc đen trắng -Bác Hồ ngồi làm việc-ID05b

900.000

Mã sản phẩm: ID05b
Kích thước: 70*100 cm
Trạng thái: Còn hàng