Ảnh in dầu Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp tại điện Kremlin – Matscova năm 1957- ID22a

900.000

Tên sản phẩm: Ảnh in dầu Hồ Chủ Tịch chụp tại điện Kremlin – Matscova năm 1957- ID22a
Danh mục: Tranh ảnh Bác HồTranh in dầu nghệ thuật
Giá:

900,000 đ

Mã sản phẩm: ID22a
Kích thước: 70*100 cm
Trạng thái: Còn hàng