Thông tin chi tiết

Cửu ngư quần hội -tranh thêu chữ thập thành phẩm-CT22
Đây là sản phẩm tranh đã thêu thành phẩm và đã lồng khung kính như hình ảnh giới thiệu.