Thông tin chi tiết

Mã đáo thành công -thêu tay chữ thập-CT46
SẢN PHẨM TRANH THÊU CHỮ THẬP ĐÃ THÀNH PHẨM NHƯ HÌNH ẢNH TRÊN.