Thông tin chi tiết

-Đồng hồ tranh thêu chữ thập -CT44
SẢN PHẨM TRANH THÊU CHỮ THẬP ĐÃ THÀNH PHẨM NHƯ HÌNH ẢNH TRÊN.