Thông tin chi tiết

Thêu chữ thập hoa hồng tình yêu-CT67
tranh thêu chữ thập thành phẩm.