Thông tin chi tiết

Tranh Thêu hoa chữ thập -CT65
Tranh thêu tay chữ thập đã thêu thành phẩm
Tranh đã bao gồm đóng khung như hình ảnh mẫ