Thông tin chi tiết

Phong cảnh đồng quê -Tranh thêu-F168
Chất liệu tranh thêu đã bao gồm lồng khung ,kính như hình ảnh mẫu.
Làng quê bắc bộ tranh thêu.
Đồng quê việt nam tranh thêu.
Phong cảnh đồng quê tranh thêu.
Phong cản làng quê việt nam tranh thêu.
Tranh thêu đồng quê bắc bộ.