Thông tin chi tiết

Tranh đồng liền mê chữ PHÚC thư pháp (tiếng Việt) chạm khắc nổi rất tinh xảo

Tranh đã bao gồm đóng khung lồng kính như hình ảnh mẫu

Tranh chữ Thọ phù hợp cho món quà mừng thọ, chúc thọ đầy ý nghĩa.
PHÚC ấm ngàn đời cây trổ lộc
ĐỨC dày muôn thủa nhánh đơm hoa