Thông tin chi tiết

Tranh thêu chữ Nhẫn thư pháp ,khung +kính bền đẹp

Nhẫn một chút trời yên biển lặng

Lùi một bước biển rộng trời cao