Thông tin chi tiết

Tranh thêu hoa đào đỏ, tranh đã bao gồm có khung bao kính mẫu như hình ảnh trên