Thông tin chi tiết

Sen vàng- tranh thêu chữ thập- TCT58
-SẢN PHẨM TRANH THÊU CHỮ THẬP ĐÃ THÀNH PHẨM NHƯ HÌNH ẢNH TRÊN.