Thông tin chi tiết

Tranh thêu chữ Nhẫn thư pháp ,khung +kính bền đẹp

-Đa Lộc đa tài đa phú quý

-Đắc tài đắc Lộc đắc nhân tâm